Околоплодна течност

Течност, която обгръща плода в матката. Околоплодната течност предпазва плода. Ако се налага, лекарят може да вземе малко количество от околоплодната течност, за да провери дали плодът е в добро здравословно състояние.

Amniotic fluid

Fluid surrounding the foetus in the uterus. The amniotic fluid protects the foetus. If necessary, a doctor can take a small amount of amniotic fluid to see if the foetus is healthy.