Лесбийка

Жена, която изпитва сексуално и/или емоционално влечение към друга жена.  

Lesbian

Woman who feels sexually and/or emotionally attracted to another woman.