Менструална чаша

Менструалната чаша изглежда донякъде като чаша със столче. Тя е направена от медицински силикон или латекс. Менструалната чаша се поставя във вагината. Тя не попива кръвта, а я събира. Извадете менструалната чаша, излейте я, изплакнете я и отново я поставете.

Menstrual cup

The menstrual cup looks a bit like a chalice. It is made of medical silicone or latex. A menstrual cup is inserted into the vagina. It does not absorb the blood, but rather collects it. Remove the menstrual cup, empty it, rinse it and reinsert it.