Кръв

Червена течност с важни функции в тялото, например да пренася кислорода из цялото тяло и да транспортира антителата към заразените части на тялото. Инфекциите могат да се предават чрез кръвта.

Blood

Red fluid that has important functions in the body, for example: carrying oxygen all round the body and transporting antibodies to infected body parts. Infections can be passed on through blood.