Краста

Кожно заразно заболяване, причинено от много малки живи организми (акари). Крастата се съпровожда от силен сърбеж, най-вече по корема и в обласста на половите органи. Крастата се лекува с медицински кремове.

Scabies

A contagious infection of the skin caused by very tiny animals (mites). Scabies causes a lot of itching, especially on the belly and in the area of the sexual organs. A cream can cure scabies.