Коитус Прерванный

Изваждане на пениса от влагалището непосредствено преди еякулация. Това е естествен, но несигурен начин за предотвратяване на бременност (контрацептивен метод). Мъжете не винаги   прекъсват акта своевременно и семенните клетки могат да изтекат от пениса като капки преди еякулация.

To withdraw

To pull the penis out of the vagina just before ejaculation. This is a natural but unreliable way of preventing pregnancy (contraception). Men do not always withdraw in time and sperm cells can drip from the penis before ejaculation.