Хламидия

Обикновена инфекция, причинена от бактерия. Хламидията е много заразна болест, предавана по полов път (БППП). Често при нея не се проявяват симптоми. Използването на презерватив при секс предпазва от хламидия. Хламидията може да се лекува с антибиотици.

Chlamydia

Common infection caused by a bacterium. Chlamydia is a sexually transmitted infection (STI) and is very contagious. It often causes no symptoms. Using a condom during sex protects against chlamydia. Chlamydia can be cured with antibiotics.