Изпражнения

Твърдите отпадъци, които хората изхвърлят от тялото си през ануса, когато отиват до тоалетната.

Faeces

The solid excretion which people expel from their bodies through the anus when they go to the toilet.