Изкуствено кърмене

Хранене на бебе с мляко на прах (формула), разтворено във вода. Бебето смуче млякото от бутилката с помощта на каучуков или силиконов биберон. Когато майката не може или не иска да кърми детето, тя го захранва от бутилка.

Bottle-feeding

Feeding a baby with powdered baby milk (formula) dissolved in water. The baby sucks the milk from a bottle through a latex or silicone teat (nipple). If a mother cannot breast-feed or does not want to, she can feed her child with a bottle.