Инжекция против забременяване

Инжектиране на хормон в ръката или в задните части с цел предпазване от забременяване (контрацептивен метод). След инжекцията жената не може да забременее през следващите 3 месеца. Медицинска сестра, лекар или гинеколог поставят инжекцията.

Contraceptive injection

Injection of a hormone into the arm or buttock to prevent pregnancy (a method of contraception). After the injection a woman cannot get pregnant for the next 3 months. A nurse, doctor or gynaecologist gives the injection.