Инвалидност

Физическо или психическо увреждане. Физическото увреждане е състояние, при което се засяга физическото тяло, например загуба на зрение или слух, двигателни затруднения или друг здравословен проблем. Психическото увреждане е състояние, при което се засяга умствената дейност, например способността за учене, или определен вид психическо заболяване, например маниакална депресия.

Disability

A physical or mental impairment. A physical impairment is a condition affecting the body, for example through sight or hearing loss, a mobility difficulty or another health problem. A mental impairment is a condition affecting the mind, for example a learning disability or a mental illness such as manic depression.