Интимна връзка

Чувство на сплотеност. Отношение на уважение и нежност един към друг. Интимната връзка може да бъде физическа, емоционална или духовна.

Intimacy

Close bond. Respectful and tender care for each other. Intimacy can be physical, emotional or spiritual.