Имунна система

Естествена система, която предпазва организма от вируси, бактерии, паразити и гъбички.

Immune system

The natural system which defends the body against viruses, bacteria, parasites and fungi.