ХИВ

Вирус (човешки имунодефицитен вирус), който засяга естествената имунна система. Когато човек с ХИВ не взима лекарства, инфекцията се задълбочава и може да се развие СПИН. ХИВ-вирусът не може да се лекува, но лекарствената терапия може да го държат под контрол. ХИВ е болест, предавана по полов път (БППП). Презервативът предпазва от заразяване с ХИВ.

HIV

A virus (human immunodeficiency virus) that affects the natural immune system. When someone with HIV does not take medicines, the infection becomes worse and can develop into AIDS. HIV cannot be cured, but HIV medicines can keep the virus under control. HIV is a sexually transmitted infection (STI). A condom protects against infection with HIV.