Гинеколог/специалист по заболявания на женската полова системаt

Лекар, който се е специализирал в областта на здравеопазването по време на бременността, предпазването от забременяване и заболяванията на женската полова система. Гинекологът може да бъде мъж или жена.

Gynaecologist

A doctor who has specialized in health care during pregnancy, in contraception and in women's diseases. A gynaecologist may be a woman or a man.