Плод

Съзряващото в утробата на майката дете в периода след деветата седмица от зачатието до раждането. Преди това оплодената яйцеклетка се нарича ембрион. 

Foetus

The child growing inside the mother's belly from the ninth week after conception until birth. Before that, it is called the embryo.