Ерогенни зони

Сексуално чувствителни места по тялото. Ако тези места се стимулират, може да се възбудите. Не само половите органи и областта около тях е чувствителна, но също така, например ушите, зърната, ходилата, ръцете, устата и др. Ерогенните зони са различни при всеки човек.

Erogenous zones

Sexually sensitive spots on the body. If these spots are stimulated, you can get sexually aroused. Not only the sexual organs and the area around them are sensitive, but also, for example, ears, nipples, soles of the foot, hands, mouth, etc. The erogenous zones are different for everyone.