Ембрион (зародиш)

Оплодена яйцеклетка, развиваща се в матката на майката. Нарича се зародиш през първите 3 месеца от бременността, а след това плод.

Embryo

Fertilized egg growing in the mother's uterus. It is called an embryo during the first 3 months of pregnancy and a foetus after that.