Девственик(-ца)

Мъж (момче) или жена (момиче), които все още не са имали полово сношение.

Virgin

A man (boy) or woman (girl) who has not yet had sexual intercourse.