Болест

Когато тялото, част от тялото или ума на един човек не функционират вече правилно. Много болести подлежат на лечение.

Disease

When someone's body, part of the body or even the mind no longer functions well. Many diseases can be cured.