Дискриминация

Различно отношение към хората, например когато са с различен цвят на кожата, пол или сексуална ориентация или когато са заразени с ХИВ-вирус. Дискриминацията е забранена със закон в повечето държави.

Discrimination

Treating people differently, for example because they have another skin colour, sex or sexual orientation, or have HIV. Discrimination is forbidden by law in most countries.