Диафрагма

Гумена чашка с максимална ширина 10 см, която жената поставя във влагалището си преди полово сношение. Средството предпазва жената от забременяване (един вид контрацептивен метод). Диафрагмата покрива входа към матката (шийката) и не позволява на мъжката семенна течност да навлезе в матката. За по-сигурна защита вътрешната страна на диафрагмата се намазва със специален гел, който убива семенните клетки или ги възпрепятства.

Diaphragm

Silicone cap, with a maximum diameter of 10 cm wide, which a woman puts into her vagina before having sexual intercourse. It prevents a woman from getting pregnant (it is a method of contraception). A diaphragm covers the entrance to the uterus (cervix) and prevents the man's semen from entering the uterus. To enhance protection, a gel is applied to the inside of the diaphragm to kill or inhibit sperm cells.