Пъпна връв

Вид тръбовиден орган, който свързва плода с плацентата. Пъпната връв транспортира хранителните вещества и продуктите на отделяне до и от плацентата. След раждане пъпната връв се реже.

Umbilical cord

A sort of tube connecting the foetus to the placenta. The umbilical cord transports nutrients and waste products to and from the placenta. After birth, the umbilical cord is cut.