Развод

Официално прекратяване на брак. След развода вие може да се ожените/омъжите за друг.

Divorce

Legal ending of a marriage. After a divorce, you can marry someone else.