Кърмене

Жената може да кърми детето си с мляко от собствените си гърди вместо от бутилка. Млякото се произвежда от жлезите на женските гърди. Бебето засмуква млякото през женското зърно.

Breast-feeding

A woman can breast-feed her baby with milk from her own breast, rather than from a bottle. The milk is produced by glands in the woman's breasts. The baby sucks the milk through the woman's nipple.