Таз

Част от тялото: дъговидната костна група между хълбоците.

Pelvis

Part of the body: the curved set of bones between the hips.