Бактериална вагиноза

Инфекция във вагината, причинена от бактерии. Киселинният баланс, който предпазва вагината от вредни бактерии, е нарушен. Основен симптом е отделянето на течност с неприятна миризма. Бактериалната вагиноза може да се лекува с медикаменти. Не представлява болест, предавана по полов път (БППП).

Bacterial vaginosis

Infection in the vagina caused by bacteria. The acidity balance that protects the vagina against bad bacteria is disturbed. The main symptom is a foul-smelling fluid discharge. Bacterial vaginosis can be cured with medicines. It is not a sexually transmitted infection (STI).