Аборт

Доброволно прекратяване на бременността, например, в случай че е застрашен животът на жената или тя не желае да роди детето. В случай че жената не желае да роди детето, в повечето европейски страни се допуска аборт не по-късно от 12 седмици след зачеване.

Abortion

Deliberate termination of a pregnancy, for instance if the pregnancy threatens the woman's life or the woman does not want the pregnancy. In the case the woman does not want the pregnancy, abortion is allowed up to 12 weeks after fertilization in most European countries.