Антибиотик

Лекарство за противодействие на бактериите в организма. Антибиотикът може да бъде във вид на хапче, прах или течност, която поглъщате, или течност, която се инжектира венозно или мускулно в ръката, или мазило, което се втрива в кожата.

Antibiotic

Medicine to fight bacteria in the body. An antibiotic may be a pill, powder or liquid which you swallow, or a liquid which is injected into a vein or muscle in your arm, or an ointment which you rub on your skin.