Анестезиолог

Анестезиологът има грижата пациентката/пациентът да не изпитва болки по време на операция. Той има право да подава наркоза. Той има грижата пациентката/пациентът да е добре през времето, през което е под наркоза.

Anaesthetist

An anaesthetist ensures that the patient has no pain during surgery. He / she is allowed to give anaesthesia. He / she also ensures that the patient is doing well during anaesthesia.