Анестезия

Анестезията (наркозата) предизвиква безчувственост към болки при операция. Тя се нарича също упойка. Анестезиологът използва различни медикаменти за упойка. Може да се постави упойка на отделни части на тялото (локална упойка) или сектори на тялото (регионална анестезия) или да се упои цялото тяло (обща анестезия). Само при обща анестезия съзнанието на пациентката/пациента е упоено.

Anaesthesia

Anaesthesia prevents pain during surgery. The anaesthesiologist uses various drugs for anaesthesia. Individual places (local anaesthetic) or areas (regional anaesthesia) on the body or even the whole body can be anesthetized (general anaesthesia). Only in the case of general anaesthesia is the patient's awareness anesthetized.