Акушерка

Квалифицирано медицинско лице, което помага на бременната жена преди, по време на и след раждане. Акушерките не могат да предписват лекарства. Акушерката може да бъде мъж или жена.

Midwife

A trained person who helps a pregnant woman before, during and after delivery. Midwives cannot prescribes medicines. A midwife can be a woman or a man.