Клитор

Извънредно чувствителен орган, намиращ се над отверстието на вагината, където се съединяват малките срамни устни. При докосване и галене на клитора жената може да получи оргазъм.

Clitoris

Very sensitive organ just above the opening of the vagina, where the inner labia come together. When the clitoris is touched and caressed, a woman can have an orgasm.