Извънредна ситуация

Ситуация, при която са необходими спешни действия. Например, ако жената има полово сношение без да използва контрацептивно средство и не желае да забременее, тя трябва да вземе спешно контрацептивно хапче възможно най-скоро. Или ако дадено лице прави секс без предпазни мерки и смята, че може да се е заразило с ХИВ, то трябва да проведе възможно най-скоро лечение с вторична (след експозиция) профилактика.

Emergency situation

A situation in which urgent action is required. For example: if a woman has sexual intercourse without using contraception and does not want to get pregnant, she needs to take an emergency contraceptive pill as soon as possible. Or if a person has unprotected sex and thinks he or she may have caught HIV, then he or she needs to have PEP (post-exposure prophylaxis) treatment as soon as possible.