Анус

Отвор в седалището, от който се освобождават изпражненията.

Anus

Opening between the buttocks where faeces leave the body.