Закон

Правила, според които имате право да вършите нещо или не. Всяка държава има различно законодателство. Ако нарушите закона, може да бъдете наказан (може да ви бъде наложена парична глоба и дори да влезете в затвора).

Law

Rules which decide what you may and may not do. Every country has different laws. If you break the law, you may be punished (you may have to pay money or even go to prison).