Проникване

Вкарване на част от тялото (пенис, пръст и др.) или предмет в тялото на друг човек.

Penetration

Putting a part of the body (penis, finger, etc.) or an object into someone else's body.