Бактерия

Малък организъм, който може да причини заболяване при навлизане в тялото. Множествено число: бактерии.

Bacterium

Small organism that can make you sick when it enters your body. Plural: bacteria.