Яйчник

Орган от женското тяло, в който яйцеклетките узряват. Жената има 2 яйчника. Яйчниците са свързани с яйцепроводи, които водят към матката.

Ovary

Organ in a woman's body in which egg cells ripen. A woman has 2 ovaries. The ovaries are connected to the fallopian tubes, which lead to the uterus.