Сключване на брак

Официална церемония и правен договор, с който се създава законна връзка между двама партньори. Партньорите могат да бъдат мъж (съпруг) и жена (съпруга). Освен това в много европейски държави мъж може да се бракосъчетае за друг мъж, а жена може да се бракосъчетае за друга жена.

Marriage

A ceremony and legal contract which creates a legal relationship between 2 partners. The partners may be a man (the husband) and a woman (the wife). Also, in many European countries, a man may marry another man, or a woman may marry another woman.