Вагинален пръстен

Средство за предпазване от забременяване (контрацептивен метод). Вагиналният пръстен е прозрачен, гъвкав пластмасов пръстен, съдържащ хормони. Жената може да вкарва пръстена във вагината си и да го изважда подобно на тампон. Пръстенът я предпазва от забременяване 4 седмици.

Vaginal ring

A means of preventing pregnancy (a method of contraception). A vaginal ring is a transparent, flexible plastic ring containing hormones. A woman can insert the ring into her vagina and remove it like a tampon. A ring protects her from pregnancy for 4 weeks.