Пубертет

Период, през който тялото на детето се променя. Децата придобиват способността да се възпроизвеждат през пубертета. Пубертетът обикновено започва между 10 и 14-годишна възраст.

Puberty

Period during which a child's body changes. Children become fertile during puberty. Puberty usually starts when children are between 10 and 14 years old.