Прониквам с пръсти

Сексуално стимулиране на някого с вкарване на един или повече пръсти във вагината или ануса. Или галене на срамните устни и клитора с пръст.

To finger

To stimulate someone sexually by inserting one or more fingers in the vagina or anus. Or to caress the labia and clitoris with a finger.