الطلاق

إنهاء قانوني للزواج. بعد الطلاق، يمكنك الزواج من شخص آخر.

Divorce

Legal ending of a marriage. After a divorce, you can marry someone else.